גן מוגן | מאור צור

לוגו חברת גן מוגן

מדיניות פרטיות

סאן מוגנות בע"מ – מדיניות פרטיות
עודכן לאחרונה: 06.06.2024

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת סאן מוגנות בע"מ (ח.פ. 516980869) המפעילה את "הגן המוגן" ("החברה" ו/או "אנחנו") (להלן: "המדיניות").

בטרם עשיית שימוש באתר האינטרנט שלנו ("האתר") ו/או בשירותי החברה, אנא קרא את הוראות המדיניות בקפידה שכן הם מפרטים אודות פעילות החברה בכל הקשור למידע בחברת לספק לאתר, וכן את התוכן והמידע שבו ("התוכן "), אשר מסופקים למטרות מידע בלבד. על ידי כניסה ו/או שימוש לאתר, אתה נחשב כמסכים להיות מחויב ולקבל את תנאי מדיניות אלה, כמפורט להלן. ככל ואתה לא מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש באתר.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

החברה רשאית לשנות או לעדכן את תנאי המדיניות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ככל והחברה תחליט לעדכן ו/או לשנות את תנאי המדיניות, יפורסמו תנאי המדיניות המעודכנים באתר יחד עם יום העדכון ב"עודכן לאחרונה" (מופיע בחלק העליון של תנאי מדיניות אלה).

1. אנו עשויים לאסוף, לעבד ולהשתמש אך ורק במידע שאתה מספק לנו ברובריקת 'צור קשר' באתר, המכילה שם, טלפון ודואר אלקטרוני. מידע כזה עשוי להיות מעובד רק לצורך יצירת קשר איתך. שים לב שאתה לא נדרש לספק לנו פרטים אלה. אנו נעבד את פרטים אלה, אך ורק אם תשתמש באפשרות יצירת הקשר שלנו.

2. תנאי המדיניות יהיו כפופים ויתפרשו אך ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט הרלוונטיים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הנובעת מתנאי מדיניות אלה או בקשר אליהם.

3. תנאי מדיניות אלה מהווים את ההבנה המלאה והבלעדית בין החברה לבינך בקשר עם האתר. תנאים אלה
מחליפים את כל ההבנות או ההסכמות שנעשו קודם בעל פה ו/או בכתב בין החברה לבינך בקשר עם האתר.

4. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי המדיניות, אנא צור קשר בכתובת המייל: maorzur1@gmail.com

איור של מורה עם תעודה של גן מוגן