גן מוגן | מאור צור

לוגו חברת גן מוגן

תנאי השימוש

סאן מוגנות בע"מ- תנאי שימוש
עודכן לאחרונה: 06.06.2024

ברוכים הבאים לתנאי השימוש של חברת סאן מוגנות בע"מ (ח.פ. 516980869) המפעילה את "הגן המוגן" ("החברה" ו/או "אנחנו") (להלן: "תנאי השימוש").

בטרם עשיית שימוש באתר האינטרנט שלנו ("האתר") ו/או בשירותי החברה, אנא קרא את תנאי שימוש אלה בקפידה שכן הם מסדירים את השימוש שלך באתר וכן את התוכן והמידע שבו ("התוכן"), אשר מסופקים למטרות מידע בלבד.

על ידי כניסה ו/או שימוש באתר, אתה נחשב כמסכים להיות מחויב ולקבל את תנאי שימוש אלה, כמפורט להלן. ככל ואתה לא מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא אל תשתמש באתר.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

החברה רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ככל והחברה תחליט לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, יפורסמו תנאי השימוש המעודכנים באתר יחד עם יום העדכון ב"עודכן לאחרונה (מופיע בחלק העליון של תנאי שימוש אלה).

1. החברה מפעילה את האתר בעיקר כאמצעי מידע ושיווק, והתכנים המופיעים בו מסופקים למטרות מידע בלבד. המדיה והתוכן המופיעים באתר לא ייחשבו ו/או יפורשו, בשום צורה, כייעוץ או המלצה, ולא יחייבו את החברה בשום צורה שהיא. כל התקשרות בין החברה לבינך יעשה באופן ישיר במסגרת הסכם פורמלי נפרד. מובהר בזאת כי במסגרת השארת הפרטים באתר, לא תשתף אותנו במידע סודי כלשהו ללא הסכמה מפורשת ו/או אישור מראש של החברה.

2. החברה היא הבעלים הבלעדי של כל הזכויות באתר ובשירותים, לרבות כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות הקשורות או כלולות באתר. האתר והתוכן נמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה. כל שימוש באתר ובתוכן הינו אסור. אין להעתיק, לשנות, לשכפל, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך אחרת את התוכן המופיע באתר.

3. האתר והתוכן מסופקים לך 'כמו שהם' (IS-AS) וללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המותרת בחוק, החברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק מוגבלת, לכך שהתוכן יהיה מעודכן. מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ולא שותפיה, עובדיה, סוכניה או ספקי תוכן של צדדים שלישיים, מצהירים או מבטיחים שהאתר יפעל ללא הפרעות, נטול שגיאות או נקי מווירוסים אחרים. אתה מסכים שהשימוש באתר ו/או בשירותים הוא על אחריותך הבלעדית.

4. ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי צד שלישי (" אתרי צד שלישי"). החברה לא שולטת בזמינות ובתוכן של אותם אתרי צד שלישי והשירותים שלהם, וכן הם ניתנים בכפוף למסמכים המשפטיים של אותם צדדים שלישיים. החברה לא נותנת מצג או אחריות לגבי כל תוכן, סחורה ו/או שירותים המסופקים על ידי כל אתר של צד שלישי, גם אם הם מקושרים לאתר ו/או לשירותי החברה. החברה לא תישא באחריות לכל תביעה הנוגעת לתכנים, סחורות ו/או שירותים של אתרי צד שלישי.

5. תנאי השימוש יהיו כפופים ויתפרשו אך ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט הרלוונטיים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה או בקשר אליהם.

6. תנאי שימוש אלה מהווים את ההבנה המלאה והבלעדית בין החברה לבינך בקשר עם האתר. תנאים אלה מחליפים את כל ההבנות או ההסכמות שנעשו קודם בעל פה ו/או בכתב בין החברה לבינך בקשר עם האתר.

7. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צור קשר בכתובת המייל: maorzur1@gmail.com

איור של מורה עם תעודה של גן מוגן